Parcul Natural Porţile de Fier             

                                                                              

 


 

 

Prima pagină Management Pază Turism Comunităţi Biodiversitate Contact

                                Motto: "Natura este singura carte īn care fiecare filă păstrează cāte un adevăr." Johnn Wolfgang von Goethe

     Prima pagină

   Informaţii generale

   -  Localizare

   -  Hartă

   -  Documente avizare

   -  Tarife prestaţii servicii   

   -  Anunţuri

   -  Noutăţi  

   Informare publică

   Ghidul autoritatilor publice  pentru accesul publicului la informatia de mediu

  

      Tur Virtual 3D

      Canal YouTube

 

  Aici poate fi reclama dumneavoastră

            Astăzi este:

 

 

  

                                                                        

      Informaţii generale

 

       

 

        Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată īnfiinţată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a III a - Zone Protejate, ca un teritoriu īn care remarcabila frumuseţe a peisajelor   şi  diversitatea  biologică  pot  fi  valorificate  īn  condiţiile păstrări nealterate a tradiţiilor, iar calitatea vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi

economice ale locuitorilor, deşfăşurate in armonie cu natura.

        Parcul Natural Porţile de Fier  corespunde   categoriei  V IUCN: "Peisaj protejat: arie protejată administrată īn principal pentru conservarea peisajului şi recreere".   

      Īn conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice,  "parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice  īn care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă

distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală deseori cu o mare diversitate biologică".

  Īn parcurile naturale este permisă desfăsurarea activităţilor tradiţionale practicate de comunităţile din interiorul parcului şi din imediata vecinătate a acetuia.

          Acestea urmăresc:

         - Protecţia şi conservarea diversităţii  biologice,  etnofolclorice, culturale şi a elementelor de peisaj;

         - Dezvoltarea unor relaţii armonioase īntre natură si societate, prin promovarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor şi resurselor teritoriale fară impact asupra mediului;

         - Promovarea activităţilor turistice si de recreere;
         - Īncurajarea activităţilor educaţionale şi de conştientizare;
         - Promovarea cercetării ştiinţifice şi a monitorizării stării mediului

        - Cooperarea internaţională şi colaborarea cu Parcul Naţional Djerdap din Republica Serbia şi alte parcuri similare din ţări ale  Uniunii Europene.
                              Ariile protejate incluse īn Parcul Natural Porţile de Fier
         Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2000, Ordinului nr. 552/2003 al M.A.P.A.M., H.G. nr. 2151/2004 si OUG 57/2007, īn Parcul Natural Porţile de Fier sunt incluse următoarele arii protejate ( rezervaţii ):
 

Nr. Crt.

            Denumirea ariei protejate

      Tipul rezervaţiei

   Incadrare IUCN

 Suprafaţa (ha)

     1

  Balta Nera -Dunăre [detalii ]

             mixtă

           IV

        10,0

     2

  Baziaş [ detalii ]

             mixtă

           IV

      170,9

     3

  Insula Calinovăţ [ detalii ]

         avifaunistică

           IV

        24,0

     4

  Rāpa cu lăstuni [ detalii ]

            mixtă

           IV

         5,0

     5

  Divici - Pojejena [ detalii ]

         avifaunistică

           IV

     498,0

     6

  Valea Mare [ detalii ]

          botanică

           IV

   1179,0

     7

  Peştera cu Apă din Valea Polevii

            mixtă

           IV

         3,2

     8

  Ostrovul Moldova Veche [ detalii ]

         avifaunistică

           IV

   1627,0

     9

  Locul fosilifer Sviniţa

      paleontologică

          III

      95,0

   10

  Cazanele Mari si Cazanele Mici

           mixtă

          IV

    215,0

   11

  Locul fosilifer Bahna

      paleontologică

          III

      10,0

   12

  Dealul Duhovna

        forestieră

          IV

      50,0

   13

  Gura Văii - Vārciorova

           mixtă

          IV

    305,0

   14

  Faţa Virului

          botanică

          IV

        6,0

   15

  Cracul Crucii

          botanică

          IV

        2,0

   16

  Dealul Vărănic

           mixtă

          IV

    350,0

   17

  Valea Oglănicului

          botanică

          IV

    150,0

   18

  Cracul Găioara

          botanică

          IV

       5,0

 

     Īn conformitate cu H.G. 1284/2007, s-au declarat pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier două arii de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 īn Romānia, respectiv:
         -ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier, īn suprafaţă de 10124.4 ha;
         -ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, īn suprafaţă de 118141.6 ha.
    De asemenea, potrivit Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1964/2007 s-a declarat ca sit de importanţă comunitară, ROSCI0206 Porţile de Fier, parte integrantă a reţelei ecologice europene    NATURA 2000, īn suprafaţă de 124293.0 ha.
     Prezenţa acestor situri NATURA 2000 implică obligativitatea aplicării prevederilor īn vigoare referitoare la procedura de realizare a evaluarii stării de mediu pentru planuri şi programe, precum şi la procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru toate planurile/programele si proiectele care urmează sa se desfaşoare īn siturile de importanţă comunitară.

 

 

 

Prima pagină

Management

Pază

Turism

Comunităţi

Biodiversitate

Contact


Copyright@ 2014 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier - Toate drepturile rezervate

Conţinutul acestui site internet este protejat potrivit Legii nr.8/1996 a dreptului de autor